Archiv 3/2016

Několik poznámek k článku minulého čísla FOP „Druhy v chráněných územích: Odsouzeny k bezzásahovosti?”

Autoři: Správa Národního parku Podyjí
V článku Lukáše Čížka a Jana Miklína (LČ&JM) v minulém čísle FOP byl Národní park Podyjí použit jako odstrašující příklad toho, jak vinou zřejmě chybného výkladu kritérií IUCN či špatné péče o území…

Rybníkářská tradice a pěkné rybníky

Autoři: Jaroslav Vrba
Pro Fórum ochrany přírody je stav našich rybníků téměř modelové diskusní téma.

Vztah rybářského hospodaření a fungování rybniční biocenózy

Autoři: Libor Pechar, Marek Baxa
Rybníky, ač uměle vytvořené nádrže, lze nepochybně považovat za přírodě blízké biotopy.

Význam „alternativní“ rybí obsádky pro populace vodních ptáků: příklad rybníka Rod

Autoři: Petr Musil, Klára Poláková, Zuzana Musilová, Markéta Čehovská, Pavlína Kočicová, Tereza Kejzlarová
Hnízdní populace potápivých kachen prodělaly na našem území rozsáhlé dlouhodobé změny, které jsou v mnoha aspektech nesrovnatelné se změnami jiných skupin ptáků v naší přírodě.

Přežijí obojživelníci současný způsob nakládání s rybníky?

Autoři: David Fischer
Rybníky – a skutečně zde bude řeč o rybnících, jejichž primární funkcí byla a je produkce ryb – jsou v naší současné krajině pro populace podstatného procenta našich druhů obojživelníků zcela…