Aktuality

KONFERENCE FRAGMENTACE KRAJINY 2018

Již čtvrtá ze série společných konferencí AOPK ČR a ČZU o vybraných otázkách ochrany přírody se uskutečnila počátkem února 2018 v Praze. Témata přednášek byla rozdělena do dvou hlavních bloků; první se věnoval fragmentaci říční sítě a druhý fragmentaci terestrických ekosystémů. V dopoledním bloku byly představeny konkrétní příklady opatření ke zprůchodnění říční sítě, zhodnocena funkčnost realizovaných rybích přechodů a zmíněny související koncepční i metodické dokumenty. Dle přednášejících se jako prioritní při zprůchodnění říční sítě jeví zejména odstranění nepoužívaných vodních děl, nejen výstavba rybích přechodů. Upozornili, že dostupných finančních prostředků pro zprůchodnění říční sítě by měl být dostatek a měly by být více čerpány. Zároveň je důležité neopomenout následnou péči o realizované rybí přechody, především před zarůstáním vodní makrofytou. Jako příklad dobré praxe byly uvedeny zásahy na Ohři. V odpoledním bloku byla prezentována pestrá paleta témat od vlivu dopravní infrastruktury na faunu, vlivu elektrického vedení na mortalitu ptáků až po představení přeshraničních projektů 3Lynx a projektu TRANSGREEN. Přednášející upozornili, že míru fragmentace krajiny ovlivňuje nejen dopravní a sídelní infrastruktura, ale také monokulturní zemědělské výsadby. Za zásadní byla označena role územního plánování, kdy je do budoucna doporučeno zahrnout jako součást posuzovacích postupů i migrační studie. K tomu by mohla být využita připravovaná mapová vrstva migračních koridorů pro zvláště chráněné druhy. V dalších prezentacích byly zmíněny zvláště chráněné druhy ohrožené fragmentací krajiny (zejména rys ostrovid, vydra říční a ropucha obecná). Z výsledků prezentovaných výzkumů vyplývá, že i přes veškerá opatření zůstává fragmentace krajiny velmi závažný problém pro řadu živočichů.
Prezentace z konference a záznam k případnému využití naleznete zde.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.