1/2014

Prolomení mlčení a hledání cest

Autoři: Jan Dušek
Úvodní z cyklu příspěvků popisujících setkání Fóra ochrany přírody se věnuje první akci konané v březnu 2012.