1/2017

Přítomnost a budoucnost záchranných programů

rozhovor s Janem Šímou
Autoři: Simona Poláková
Ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP, v rámci druhové ochrany řeší kromě záchranných programů aktuálně také např. implementaci Nařízení č. 1143/2014 „o invazních…