1/2017

#NatureAlert: Příroda je největší společnou evropskou hodnotou

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Evropská komise zveřejnila 7. prosince 2016 definitivní rozhodnutí o zachování základních pilířů ochrany přírody v Evropě, Směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích.

Prosazování výstupů Fóra v praxi – pomohou pracovní skupiny?

Autoři: Michael Hošek
Fórum ochrany přírody se od doby svého vzniku etablovalo jako platforma, která v české ochraně přírody prokázala užitečnost a její výstupy svou váhu.

Stromy a hmyz

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo dne 28. listopadu 2016 v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy seminář na téma stromy a hmyz.

Dárek k narozeninám?

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování příběhu
Autoři: Tomáš Rothröckl
Možná to nevíte přesně, podobně jako ještě nedávno autor tohoto článku, ale zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, spatřil světlo světa téměř na den před 25 lety.

Vydra a doprava – problém, který je možné řešit

Autoři: Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková
Silnice a provoz na nich se stávají v celé Evropě jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ohrožují mnoho živočichů. Vydra říční je jedním z nich.