3/2015

Vytvořme protiváhu

rozhovor s Rozhovor se Zdeňkem VERMOUZKEM
Autoři: Markéta Dušková
Ředitel České společnosti ornitologické. Po působení v muzeích v Olomouci a Přerově se od roku 2010 zabývá výzkumem a ochranou ptáků v České společnosti ornitologické. Koordinuje Jednotný program…