Archiv 3/2017

Vývoj lokality PP Žebětínský rybník

Autoři: Roman Zajíček
Žebětínský rybník je přírodní památka, vyhlášena v roce 1985, která je uvedena na seznamu chráněných území AOPK ČR pod ev. č. 955. Lokalita o rozloze 4,42 ha se nachází na katastrálním území obce…