Archiv 3/2019

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

Autoři: David Horal, Vladan Riedl
Z pohledu ochrany přírody patří celé území soutoku Moravy a Dyje, obvykle označované zkráceně jako „Soutok“, k nejvýznamnějším územím v rámci celé České republiky. Lokalita Soutoku je jedinečná i v…

Ochrana lesa v Dyjsko-moravské nivě z pohledu lesního hospodáře

Autoři: Jan Dovrtěl
Rozsáhlá oblast lužních lesů na Břeclavsku byla od časů lichtenštejnské a ditrichštejnské správy územím, ve kterém o lese rozhodoval lesník. Znalost přírodních procesů v lese, zkušenosti s pěstováním…

Šťastný život na potápějící se lodi

Autoři: Pavel Šebek, Jan Miklín, David Hauck, Lukáš Čížek
Staré stromy jsou klíčové prvky pro biodiverzitu (Lindemayer et al. 2014), neboť kromě běžných organismů vázaných na stromy či les hostí i řadu vzácných specialistů.

Čtyři podoby povodňování na soutoku Morava a Dyje

Autoři: David Veselý
Lužní les na soutoku Moravy a Dyje byl vždy závislý na pravidelných povodních. Stejně jako řeka Nil umožnila vznik starobylé egyptské civilizace, přinášely také řeky Dyje a Morava s každoroční jarní…

Ochrana Soutoku – mezinárodní ostuda

Autoři: Mojmír Vlašín
Český ramsarský výbor, jehož jsem dlouholetým členem, přijal v květnu 2019 na svém řádném zasedání toto stanovisko: „Český ramsarský výbor plně podporuje bezodkladné vyhlášení navržených maloplošných…