Archiv 3/2019

Soutok ze dvou pohledů

rozhovor s Tomášem Vrškou a Liborem Jankovským
Autoři: Simona Poláková
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. pracuje jako ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zabývá se aplikacemi poznatků z výzkumu přirozených lesů do postupů nepasečného lesnického hospodaření a…