1/2014

Editorial 1/2014

Autoři: Petr Roth
Editorial prvního čísla časopisu z roku 2014

Podzimní setkání fóra opět v Praze

Autoři: Jan Dušek
V sobotu 18. října 2014 se uskuteční již šesté setkání Fóra ochrany přírody. Tentokrát se jeho účastníci sejdou v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve Viničné 7 a budou se jako…

Webináře - Další možnost vzdělávání

Autoři: Simona Poláková
Současná doba přináší díky využívání moderních technologií mnoho možností levného a zároveň kvalitního vzdělávání. Je možné ušetřit čas i peníze tím, že se lidé na přednáškách setkávají on-line…

Rozhovory s osobnostmi

Autoři: Jan Dušek
Audiovizuálních média se jeví jako stále více oblíbená. Fórum ochrany přírody je proto využívá pro přenos moderních a zajímavých poznatků a snaží se tak dostat informace k zájemcům v co nejpoutavější…

Dva mobilní pomocníci do terénu

Autoři: Simona Poláková
V dnešní době chytrých telefonů a mobilních aplikací se stále víc a víc přibližuje „ideální“ doba, kdy budeme moci mít v terénu k dispozici všechny, nejenom naše, pozorování a ještě se poradit on…

Evropská konference o ekologické obnově

Autoři: Jan Dušek
V srpnu 2014 se ve Finském Oulu konala 9. evropská konference o ekolo- gické obnově. Organizátoři si dali pro tentokrát za cíl poskytnout účastníkům mezinárodní fórum pro diskusi o obnově …

Významná Evropská cena pro Hnutí DUHA

Autoři: Markéta Dušková
Nadace EuroNatur, která usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny a prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým…

Konference Green Belt - Zelený pás má potenciál spojovat lidi

Autoři: Tomáš Růžička
Ve dnech 23. - 26. 9. 2014 se konala již 8. panevropská konference Evropského zeleného pásu (www.europeangreenbelt.org) ve Slavonicích, které se účastnilo více jak 100 zástupců státních institucí a…

Pozitivní pohled na ochranu přírody - Zelený seznam chráněných území IUCN

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírody dosahuje na jedné straně poměrně velkých pokroků, a to především v územní ochraně. Na straně druhé ve svých výstupech stále předkládá výsledky svědčící o negativních trendech, čímž…

Nová Evropská komise - Změny pro agendu životního prostředí

Autoři: Michael Hošek
Nově zvolený předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker, představil v září svůj záměr na změnu kompetencí jednotlivých eurokomisařů, a tím i reorganizaci jimi vedených generálních ředitelství.

Zprůchodnění migračních překážek vodních toků

Autoři: Jan Dušek
U příležitosti 100. zasedání Komise pro rybí přechody při AOPK ČR se 9. 10. 2014 konal v Praze seminář "Zprůchodnění migračních překážek vodních toků".

Prolomení mlčení a hledání cest

Autoři: Jan Dušek
Úvodní z cyklu příspěvků popisujících setkání Fóra ochrany přírody se věnuje první akci konané v březnu 2012.

Jak je na tom ochranářský výzkum

Autoři: Handrij Härtel, Tomáš Vrška, Jakub Hruška
Má česká ochrana přírody dlouhodobou koncepci ochranářského výzkumu a vzdělávání v ochraně přírody? Snad by bylo možné na tuto otázku rovnou odpovědět negativně. Dříve, než tak učiníme, považujeme…

Pohled na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Tomáš Rothröckl
Na jaře 2014 vedení MŽP rozhodlo o přípravě novely zákona č. 114/1992 SB. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK") zejména v pasážích, které se týkají národních parků.

Proč jsou Červené seznamy ve Švédsku silné, etablované a perspektivní?

Autoři: Pavel Bína
Ze skandinávských zemí si Švédsko stále drží vedoucí pozici v implementaci praktických nástrojů ochrany přírody (ačkoli během dvou posledních volebních období, kdy je u moci pravicová koalice, se…

Selhává společenská zemědělská politika ve vztahu k biodiverzitě?

rozhovor s Guy Pe´erem
Autoři: Lenka Fryčová, David Storch, Guy Pe´er
Špičkový izraelský ekolog zabývající se ochranou přírody především v kontextu využívání krajiny a klimatických změn. Původně se věnoval zejména entomologii, v rámci studia motýlů se zabýval významem…