1/2017

Editorial 1/2017

Autoři: Pavel Marhoul
Články tohoto čísla časopisu Fóra ochrany přírody věnované zejména záchranným programům pro ohrožené druhy jsem četl s obzvláštním zájmem.

#NatureAlert: Příroda je největší společnou evropskou hodnotou

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Evropská komise zveřejnila 7. prosince 2016 definitivní rozhodnutí o zachování základních pilířů ochrany přírody v Evropě, Směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích.

Prosazování výstupů Fóra v praxi – pomohou pracovní skupiny?

Autoři: Michael Hošek
Fórum ochrany přírody se od doby svého vzniku etablovalo jako platforma, která v české ochraně přírody prokázala užitečnost a její výstupy svou váhu.

Stromy a hmyz

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo dne 28. listopadu 2016 v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy seminář na téma stromy a hmyz.

Dárek k narozeninám?

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování příběhu
Autoři: Tomáš Rothröckl
Možná to nevíte přesně, podobně jako ještě nedávno autor tohoto článku, ale zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, spatřil světlo světa téměř na den před 25 lety.

Vydra a doprava – problém, který je možné řešit

Autoři: Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková
Silnice a provoz na nich se stávají v celé Evropě jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ohrožují mnoho živočichů. Vydra říční je jedním z nich.

Pálit a drancovat

DESÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Jubilejní desáté setkání Fóra ochrany přírody se konalo 22. října 2016 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Účastníci, kterých se tentokrát sešlo 58, diskutovali témata…

Jsou záchranné programy zbytečným luxusem nebo příkladem dobré praxe?

Autoři: Jana Zmeškalová
Nejen díky dvouletému boomu aktivit z tzv. Norských fondů je o záchranných programech a programech péče stále více slyšet. Programy jsou kontroverzním námětem diskusí již řadu let a v následujícím…

Jak probíhal výběr druhů pro záchranné programy ohrožených druhů rostlin

Autoři: Jarmila Kostiuková, Barbora Čepelová
Zvonovec, lýkovec, hlízovec, koniklec – co mají kromě zakončení slova společného? Spolu s několika dalšími druhy se ocitly na seznamu kandidátů na záchranný program. Jak k tomu došlo?

O hnědásku osikovém a monitoringu

aneb Jak pejsek s kočičkou dělali dort
Autoři: Oldřich Čížek
V ochraně přírody se často setkáváme s přívlastkem ohrožený, který skloňuje odborná veřejnost ve všech pádech všech tří rodů. Když narazíme na druh, o kterém si myslíme, že je na tom ještě hůře,…

Přispěje záchranný program na ochranu dropa velkého k jeho návratu do České republiky?

Autoři: Václav Zámečník
Zemědělská krajina mezi Znojmem na západě, Hrušovany nad Jevišovkou na východě, rakouskou hranicí na jihu a městem Miroslav na severu se až do poloviny devadesátých let minulého století pyšnila…

Může být marketing využit jako prostředek pro ochranu druhu?

Příklad sysla obecného a ochranné známky Sysli na vinici
Autoři: Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Jan Matějů, Jitka Větrovcová, Tereza Mináriková
Sysel obecný se vyskytuje ve střední a jihovýchodní Evropě. V první polovině 20. století byl v České republice široce rozšířený a dokonce byl považován za významného škůdce polních kultur. Přibližně…

PROGRAM PÉČE O BOBRA EVROPSKÉHO V ČR – TŘI ROKY POTÉ…

Autoři: Jitka Uhlíková
Realizace Programu péče o bobra evropského v ČR probíhá od října roku 2013. Cílem tohoto článku je rozbor aktuálního stavu jeho implementace.

Pozvolný návrat vlků a dalších šelem do české krajiny

Autoři: Miroslav Kutal
V uplynulém roce se začala psát další kapitola letitého příběhu o návratu velkých šelem do české kotliny, v níž hlavní úlohu hráli vlci.

Poznejte nejohroženější českou žábu

Autoři: Martin Šandera
Přežití ropuchy krátkonohé v České republice se neobejde bez lidské pomoci. Proto byla vybrána mezi několik druhů, pro které se připravuje záchranný program.

Přítomnost a budoucnost záchranných programů

rozhovor s Janem Šímou
Autoři: Simona Poláková
Ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP, v rámci druhové ochrany řeší kromě záchranných programů aktuálně také např. implementaci Nařízení č. 1143/2014 „o invazních…