1/2018

GDPR

Autoři: Markéta Dušková
Již od 25. května 2018 nabývají účinnosti požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Velice rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i nadále, a abychom i my byli v souladu s tímto…

Jarní setkání FOP odloženo

Autoři: Petr Roth
Do konce roku 2017 jsme uspořádali již 12 setkání Fóra ochrany přírody. Je tedy více než logické, že by nyní mělo přijít na řadu setkání třinácté.

Soukromá chráněná území mají svůj den

Autoři: Petr Roth
Ačkoli to pro nás může být hůře pochopitelné, v řadě zemí světa začínají v ochraně přírody in situ hrát stále větší roli soukromá chráněná území.

Krize našich lesů – plošné hynutí porostů na severní Moravě je jen začátek

Autoři: Jaromír Bláha
Na severní Moravě se odehrává pravděpodobně největší kůrovcová kalamita v historii naší země.

O vlcích přehledně na www.navratvlku.cz

Autoři: Karolína Šůlová
Zájemci na webu najdou například doporučení, jak předcházet škodám na hospodářských zvířatech, kde získat na preventivní opatření finance, i jak požádat o náhradu za ty škody, ke kterým již došlo.

KONFERENCE FRAGMENTACE KRAJINY 2018

Autoři: Jana Pěknicová
Již čtvrtá ze série společných konferencí AOPK ČR a ČZU o vybraných otázkách ochrany přírody se uskutečnila počátkem února 2018 v Praze.

XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

Autoři: Libuše Vlasáková
Ve dnech 7.-8. února 2018 se v prostorách Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konal již 16. ročník semináře z ekologie mokřadů a hydrobotaniky.