1/2018

Editorial 1/2018

Autoři: Michael Hošek
Debata k aktuálnosti „stočtrnáctky“ a sní spojené „třistadevadesátpětky“ s důrazem na systém ochrany druhů je jedním z hlavních motivů tohoto čísla.