1/2018

Co je to druh? O definicích druhu a jejich významu a dopadu

rozhovor s Janem Zrzavým
Autoři: Simona Poláková
Jan Zrzavý působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc. Věnuje se evoluční biologii a fylogenezi živočichů a člověka.