1/2019

Editorial 1/2019

Autoři: Jaroslav Obermajer
Tématem tohoto čísla jsou plány péče z různých pohledů.