1/2019

Setkání FOP 12.-14. 4.

Autoři: kolektiv autorů
Výjezdní setkání FOP bude na Soutok Moravy a Dyje!

Evropská komise posuzuje Rámcovou směrnici o vodách

Autoři: Vlastimil Karlík
Když byla v roce 2000 přijata Rámcová směrnice o vodní politice (2000/60/ES), byla vítána jako zásadní průlom v ekologické legislativě v oblasti ochrany vod.

Líhnutí lososů v Kamenici v inkubačních schránkách

Autoři: Jiří Křesina
V povodí řeky Kamenice jsou aktuálně nainstalované inkubační schránky, ve kterých se budou inkubovat jikry lososa obecného.

O sčítání ptáků na krmítkách

Autoři: Petr Voříšek
O prvním lednovém víkendu roku 2019 proběhlo historicky první sčítání ptáků na krmítkách.

Konference Ochrana ohrožených druhů v praxi

Autoři: Simona Poláková
Dne 5. února 2019 se na v Praze uskuteční konference Ochrana ohrožených druhů v praxi, kterou pořádá Fakulta životního prostředí ČZU v Praze a AOPK ČR.

Zoologické dny opětovně v Brně

Autoři: Simona Poláková
Ve dnech 7. a 8. února 2019 se v Brně uskuteční konference Zoologické dny 2019.

První integrovaný projekt LIFE v ČR cílí na péči o druhy a stanoviště chráněné soustavou Natura 2000

Autoři: Tereza Kušnírová, Petr Havel
V lednu odstartoval první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE. Osmiletý projekt za bezmála 500 milionů korun koordinovaný MŽP si klade za cíl zlepšit péči o soustavu Natura 2000 za…